Bezemer, Klomp Jan and Shupe


Benchmark Recreatie en Toerisme Fryslân

Bedrijfsnaam Bezemer, Klomp Jan and Shupe
Contactpersoon Bo Doesburg-Neuzerling
Adres Jameslaan 74b
9181SW WESTERNIELAND
Email adres cvan-der-maes@hotmail.com
Web adres http://www.lommert-zevenboom.com
Telefoon 0123-456789 / 06-12345678
Gemeente Littenseradeel
Bezocht door Jonathan de Heer-Broeckx
Kenmerk Op jouw bedrijf van toepassing Bedrijven met dit kenmerk
Primaire sector overig 61
Regio noordwest, excl. Leeuwarden 64
Omvang geen flexibel personeel 98
Doelgroep Toeristische gasten 118
Internationale Gasten Nee 54

Benchmark online marketing


We vergeleken jouw antwoorden met andere bedrijven in de sector overig. Je scoorde in totaal 5 van de 16 te behalen punten. De gemiddelde score van overig is 7.1. In onderstaande grafiek en tabel kun je zien hoe de scores zijn verdeeld over jouw sector.

Om te zien hoeveel collega's een antwoord hebben gegeven kun je met de muis over de grafiek heen bewegen.
Wat we onderzoeken Wat je hebt geantwoord Jouw score Score schaal Gemiddelde score in primaire sector: overig
Is er een online marketingplan? Nee, geen plan en er is niet of nauwelijks sprake van online marketing 0 0 t/m 2 0.5
Wordt Google analytics gebruikt? Nee 0 0 t/m 1 0.3
Worden nog andere methoden ingezet om het doelbereik van online marketing te volgen? Nee 0 0 t/m 1 0.2
Is er een eigen website van uw bedrijf? Ja 1 0 t/m 1 1.0
Kunnen gasten online reserveren via de eigen website? Nee 0 0 t/m 1 0.4
Worden foto's, filmpjes en teksten regelmatig ververst? Ja 1 0 t/m 1 0.7
Wordt Adwords o.i.d. gebruikt om de vindbaarheid te optimaliseren? Nee 0 0 t/m 1 0.2
Kunnen gasten (ook) op een andere manier online reserveren? Nee 0 0 t/m 1 0.3
Is jouw bedrijf opgenomen in Google Maps en geclaimd? Ja, en ik heb de pagina geclaimd 2 0 t/m 2 1.3
Is de website responsive? Ja 1 0 t/m 1 0.8
Weet je wat jouw score is op reviewsites? N.v.t. 0 0 t/m 1 0.5
Vraag je je gasten om reviews? N.v.t. 0 0 t/m 1 0.3
Bespreek je reviews/social media structureel met je personeel? Nee 0 0 t/m 1 0.1
Bespreek je reviews/social media incidenteel met je personeel? Nee 0 0 t/m 1 0.5
Totaal score: 5 0 t/m 16 7.1

Social media

We vergeleken jouw antwoorden met andere bedrijven met de omvang: geen flexibel personeel. Op de vraag hoe je gebruik maakt van social media, antwoordde je:
  • Facebook: Wordt actief gebruikt (up-to-date profiel en actie / reactie)
  • Instagram: Wordt niet gebruikt
  • Twitter: Wordt niet gebruikt
In onderstaande diagrammen kun je zien hoe de antwoorden zijn verdeeld over bedrijven van vergelijkbare omvang.

Facebook

Instagram

Twitter

Benchmark gastvrijheid en gastheerschap


Duurzaamheid

We vroegen je naar de duurzaamheid van je bedrijfsvoering. We lichten er twee aspecten uit: energiebesparing en duurzame energie. Het blijkt dat de aandacht voor energiebesparing en duurzame energie van Friese recreatieve ondernemers niet afhankelijk is van de primaire sector, de regio, of de omvang van het bedrijf. In onderstaande grafiek kun je zien hoe de 330 ondervraagde ondernemers op deze vragen antwoordden. Het diamantje staat voor het antwoord dat jij gegeven hebt:
Ook vroegen wij je of je de duurzaamheid van je bedrijfsvoering zichtbaar maakt voor jouw gasten. Ook hier blijkt dat de antwoorden van de ondernemers niet verschillen naar sector, omvang of regio van het bedrijf.
 
Jij antwoordde: N.v.t., geen duurzame bedrijfsvoering. In onderstaande grafiek kunt je aflezen wat de andere 330 ondernemers op deze vraag hebben geantwoord.

Zichtbare duurzaamheid

Culturele Hoofdstad

Als eerste hebben wij je gevraagd of je meerwaarde ziet in Culturele Hoofdstad voor jouw bedrijf. Je antwoord was: Nee.

Of bedrijven meerwaarde zien in Culturele Hoofdstad hangt af van de regio waarin het bedrijf gevestigd is en de primaire sector van het bedrijf. In onderstaande grafieken kun je de antwoorden van de andere ondernemers in jouw sector en in jouw regio aflezen.