van Enschot LLC


Benchmark Recreatie en Toerisme Fryslân

Bedrijfsnaam van Enschot LLC
Contactpersoon Bjorn Kok-van Rheineck
Adres Roosdreef 11c
7063YX WEDDE
Email adres luna93@yahoo.com
Web adres https://van.com
Telefoon 0123-456789 / 06-12345678
Gemeente Littenseradeel
Bezocht door Anna Kloppert-Borman
Kenmerk Op jouw bedrijf van toepassing Bedrijven met dit kenmerk
Primaire sector eten & drinken 85
Regio noordwest, excl. Leeuwarden 64
Omvang flexibel personeel onbekend 19
Doelgroep Mix van zakelijke en toeristische gasten 207
Internationale Gasten Nee 54

Benchmark online marketing


We vergeleken jouw antwoorden met andere bedrijven in de sector eten & drinken. Je scoorde in totaal 2 van de 16 te behalen punten. De gemiddelde score van eten & drinken is 8.4. In onderstaande grafiek en tabel kun je zien hoe de scores zijn verdeeld over jouw sector.

Om te zien hoeveel collega's een antwoord hebben gegeven kun je met de muis over de grafiek heen bewegen.
Wat we onderzoeken Wat je hebt geantwoord Jouw score Score schaal Gemiddelde score in primaire sector: eten & drinken
Is er een online marketingplan? Nee, geen plan, maar er vindt wel online marketing plaats 0 0 t/m 2 0.6
Wordt Google analytics gebruikt? Nee 0 0 t/m 1 0.5
Worden nog andere methoden ingezet om het doelbereik van online marketing te volgen? Nee 0 0 t/m 1 0.2
Is er een eigen website van uw bedrijf? Ja 1 0 t/m 1 1.0
Kunnen gasten online reserveren via de eigen website? Nee 0 0 t/m 1 0.6
Worden foto's, filmpjes en teksten regelmatig ververst? Nee 0 0 t/m 1 0.7
Wordt Adwords o.i.d. gebruikt om de vindbaarheid te optimaliseren? Nee 0 0 t/m 1 0.2
Kunnen gasten (ook) op een andere manier online reserveren? Nee 0 0 t/m 1 0.5
Is jouw bedrijf opgenomen in Google Maps en geclaimd? Weet ik niet 0 0 t/m 2 1.5
Is de website responsive? Ja 1 0 t/m 1 0.9
Weet je wat jouw score is op reviewsites? N.v.t. 0 0 t/m 1 0.7
Vraag je je gasten om reviews? N.v.t. 0 0 t/m 1 0.3
Bespreek je reviews/social media structureel met je personeel? Nee 0 0 t/m 1 0.2
Bespreek je reviews/social media incidenteel met je personeel? Nee 0 0 t/m 1 0.6
Totaal score: 2 0 t/m 16 8.4

Technisch onderhoud van de website

We vergeleken jouw antwoorden met andere bedrijven met de omvang: flexibel personeel onbekend. Op de vraag wie de technische kant van jouw website onderhoudt, antwoordde je: Een bedrijf. In onderstaand diagram kun je zien hoe de antwoorden zijn verdeeld over bedrijven van vergelijkbare omvang.

Technisch onderhoud

Social media

We vergeleken jouw antwoorden met andere bedrijven met de omvang: flexibel personeel onbekend. Op de vraag hoe je gebruik maakt van social media, antwoordde je:
  • Facebook: Wordt actief gebruikt (up-to-date profiel en actie / reactie)
  • Instagram: Wordt niet gebruikt
  • Twitter: Wordt actief gebruikt (up-to-date profiel en actie / reactie)
In onderstaande diagrammen kun je zien hoe de antwoorden zijn verdeeld over bedrijven van vergelijkbare omvang.

Facebook

Instagram

Twitter

Benchmark gastvrijheid en gastheerschap


Duurzaamheid

We vroegen je naar de duurzaamheid van je bedrijfsvoering. We lichten er twee aspecten uit: energiebesparing en duurzame energie. Het blijkt dat de aandacht voor energiebesparing en duurzame energie van Friese recreatieve ondernemers niet afhankelijk is van de primaire sector, de regio, of de omvang van het bedrijf. In onderstaande grafiek kun je zien hoe de 330 ondervraagde ondernemers op deze vragen antwoordden. Het diamantje staat voor het antwoord dat jij gegeven hebt:
Ook vroegen wij je of je de duurzaamheid van je bedrijfsvoering zichtbaar maakt voor jouw gasten. Ook hier blijkt dat de antwoorden van de ondernemers niet verschillen naar sector, omvang of regio van het bedrijf.
 
Jij antwoordde: Zichtbaar. In onderstaande grafiek kunt je aflezen wat de andere 330 ondernemers op deze vraag hebben geantwoord.

Zichtbare duurzaamheid

Culturele Hoofdstad

Als eerste hebben wij je gevraagd of je meerwaarde ziet in Culturele Hoofdstad voor jouw bedrijf. Je antwoord was: Nee.

Of bedrijven meerwaarde zien in Culturele Hoofdstad hangt af van de regio waarin het bedrijf gevestigd is en de primaire sector van het bedrijf. In onderstaande grafieken kun je de antwoorden van de andere ondernemers in jouw sector en in jouw regio aflezen.