van der Maath LLC


Benchmark Recreatie en Toerisme Fryslân

Bedrijfsnaam van der Maath LLC
Contactpersoon Kick Bastiaense
Adres Siemhof 132a
3737UI BROUWERSHAVEN
Email adres bibi12@van.com
Web adres https://www.verhagen.net
Telefoon 0123-456789 / 06-12345678
Gemeente Weststellingwerf
Bezocht door Lars Coreth von und zu Coredo und Starkenberg-Chrodtrud
Kenmerk Op jouw bedrijf van toepassing Bedrijven met dit kenmerk
Primaire sector hotel, hotel/restaurant 37
Regio zuidoost 64
Omvang geen flexibel personeel 98
Doelgroep Toeristische gasten 118
Internationale Gasten Ja 276

Benchmark Internationale Gast


Items in de scan Wat je hebt geantwoord Jouw score Mogelijke scores Gemiddelde score in hotel, hotel/restaurant
Is de website (deels) vertaald? N.v.t 0 0 t/m 2 1.0
Is andere informatie (praktische informatie, folders, arrangementen etc) vertaald? Nee, alleen Nederlands (en Fries) 0 0 t/m 2 1.2
In hoeverre zijn je medewerkers in staat de internationele gast te woord te staan in het Engels? (nagenoeg) alle medewerkers kunnen de gasten in het Engels toespreken 1 0 of 1 1.0
In hoeverre zijn je medewerkers in staat de internationale gast te woord te staan in het Duits? (nagenoeg) alle medewerkers kunnen de gasten in het Duits toespreken 1 0 of 1 0.9
Worden je medewerkers getraind in het uitleg geven over uw producten of diensten in het Engels of het Duits? Nee, de medewerkers worden niet getraind op talen 0 0 of 1 0.4
Heb je inzicht in de herkomst van uw internationale gasten? Enigszins, ik weet iets van de herkomst van de internationale gasten 1 0 t/m 2 1.4
Totaal score 3 9 5.9
We vergeleken je antwoorden met andere bedrijven in de sector hotel, hotel/restaurant. Je scoorde in totaal 3 van de 9 te behalen punten. De gemiddelde score van hotel, hotel/restaurant is 5.9. In onderstaande grafiek en tabel kun je zien hoe de scores zijn verdeeld over jouw sector.

Cultuur van de internationale gast

We hebben je gevraagd of je voldoende weet van de cultuur van jouw internationale gasten. Je antwoordde hierbij als volgt:
Cultuur van... Wat je hebt geantwoord
Duitse gasten Ja
Vlaamse gasten Ja
Engelse gasten Ja
Amerikaanse gasten n.v.t.
Aziatische gasten n.v.t.
In onderstaande grafiek kun je aflezen hoe 330 collega-ondernemers in de sector Recreatie en Toerisme hun kennis over de cultuur van de internationale gasten inschatten. Het diamantje staat voor het antwoord dat jij gegeven hebt:

Benchmark gastvrijheid en gastheerschap


Duurzaamheid

We vroegen je naar de duurzaamheid van je bedrijfsvoering. We lichten er twee aspecten uit: energiebesparing en duurzame energie. Het blijkt dat de aandacht voor energiebesparing en duurzame energie van Friese recreatieve ondernemers niet afhankelijk is van de primaire sector, de regio, of de omvang van het bedrijf. In onderstaande grafiek kun je zien hoe de 330 ondervraagde ondernemers op deze vragen antwoordden. Het diamantje staat voor het antwoord dat jij gegeven hebt:
Ook vroegen wij je of je de duurzaamheid van je bedrijfsvoering zichtbaar maakt voor jouw gasten. Ook hier blijkt dat de antwoorden van de ondernemers niet verschillen naar sector, omvang of regio van het bedrijf.
 
Jij antwoordde: N.v.t., geen duurzame bedrijfsvoering. In onderstaande grafiek kunt je aflezen wat de andere 330 ondernemers op deze vraag hebben geantwoord.

Zichtbare duurzaamheid

Culturele Hoofdstad

Als eerste hebben wij je gevraagd of je meerwaarde ziet in Culturele Hoofdstad voor jouw bedrijf. Je antwoord was: Misschien.

Of bedrijven meerwaarde zien in Culturele Hoofdstad hangt af van de regio waarin het bedrijf gevestigd is en de primaire sector van het bedrijf. In onderstaande grafieken kun je de antwoorden van de andere ondernemers in jouw sector en in jouw regio aflezen.
Omdat je 'Misschien' hebt geantwoord op de vraag of je meerwaarde ziet in Culturele hoofdstad, hebben wij je vragen gesteld over hoe je bezig bent met de voorbereidingen. In onderstaande tabel kun je zien of je ‘ja’ of ‘nee’ hebt geantwoord en hoeveel procent van de ondernemers in de sector hotel, hotel/restaurant hierop ‘ja’ hebben geantwoord.
De vraag in de vragenlijst Jouw antwoord % van de ondernemers in sector: hotel, hotel/restaurant die 'ja antwoordden.
Heb je een plan voor hoe je jouw (internationale) gast in 2018 kunt informeren over het programma van Culturele Hoofdstad? Nee 43.2
Heb je een plan voor hoe je jouw (internationale) gast in 2018 kunt informeren over praktische zaken? Nee 35.1
Ben je aangesloten bij een lokaal samenwerkingsverband met andere ondernemers voor Culturele Hoofdstad? Nee 51.4
Als laatste vroegen wij je of uitingen van Culturele Hoofdstad zichtbaar zijn binnen jouw bedrijf. Jouw antwoord was Nee, nog niet, maar dat is de ondernemer wel van plan. In onderstaande grafiek kun je zien wat andere ondernemers in de toeristische sector hierop hebben geantwoord.

Zichtbaarheid Culturele Hoofdstad