Breugelensis Inc


Benchmark Recreatie en Toerisme Fryslân

Bedrijfsnaam Breugelensis Inc
Contactpersoon Kaylee Wilmont-Drysdale
Adres Oliviastraat 19
7397TU OLDEHOLTPADE
Email adres teunissenjesper@mahieu.com
Web adres https://www.van.info
Telefoon 0123-456789 / 06-12345678
Gemeente Menaldumadeel
Bezocht door Cas Oude Heer
Kenmerk Op jouw bedrijf van toepassing Bedrijven met dit kenmerk
Primaire sector camping, vakantiepark etc 59
Regio noordwest, excl. Leeuwarden 64
Omvang 1 t/m 10 fte flexibel personeel 114
Doelgroep Mix van zakelijke en toeristische gasten 207
Internationale Gasten Ja 276

Benchmark online marketing


We vergeleken jouw antwoorden met andere bedrijven in de sector camping, vakantiepark etc. Je scoorde in totaal 10 van de 16 te behalen punten. De gemiddelde score van camping, vakantiepark etc is 8.2. In onderstaande grafiek en tabel kun je zien hoe de scores zijn verdeeld over jouw sector.

Om te zien hoeveel collega's een antwoord hebben gegeven kun je met de muis over de grafiek heen bewegen.
Wat we onderzoeken Wat je hebt geantwoord Jouw score Score schaal Gemiddelde score in primaire sector: camping, vakantiepark etc
Is er een online marketingplan? Ja, een concreet, uitgewerkt online marketingplan 2 0 t/m 2 0.5
Wordt Google analytics gebruikt? Nee 0 0 t/m 1 0.5
Worden nog andere methoden ingezet om het doelbereik van online marketing te volgen? Nee 0 0 t/m 1 0.1
Is er een eigen website van uw bedrijf? Ja 1 0 t/m 1 1.0
Kunnen gasten online reserveren via de eigen website? Ja 1 0 t/m 1 0.7
Worden foto's, filmpjes en teksten regelmatig ververst? Ja 1 0 t/m 1 0.6
Wordt Adwords o.i.d. gebruikt om de vindbaarheid te optimaliseren? Nee 0 0 t/m 1 0.2
Kunnen gasten (ook) op een andere manier online reserveren? Nee 0 0 t/m 1 0.4
Is jouw bedrijf opgenomen in Google Maps en geclaimd? Ja, maar heb de pagina (nog) niet geclaimd 1 0 t/m 2 1.3
Is de website responsive? Ja 1 0 t/m 1 0.9
Weet je wat jouw score is op reviewsites? Ja, ongeveer 1 0 t/m 1 0.8
Vraag je je gasten om reviews? Ja, daarvoor heeft de ondernemer een gestructureerde aanpak 1 0 t/m 1 0.7
Bespreek je reviews/social media structureel met je personeel? Ja 1 0 t/m 1 0.2
Bespreek je reviews/social media incidenteel met je personeel? Nee 0 0 t/m 1 0.3
Totaal score: 10 0 t/m 16 8.2

Technisch onderhoud van de website

We vergeleken jouw antwoorden met andere bedrijven met de omvang: 1 t/m 10 fte flexibel personeel. Op de vraag wie de technische kant van jouw website onderhoudt, antwoordde je: Een bedrijf. In onderstaand diagram kun je zien hoe de antwoorden zijn verdeeld over bedrijven van vergelijkbare omvang.

Technisch onderhoud

Social media

We vergeleken jouw antwoorden met andere bedrijven met de omvang: 1 t/m 10 fte flexibel personeel. Op de vraag hoe je gebruik maakt van social media, antwoordde je:
  • Facebook: Wordt actief gebruikt (up-to-date profiel en actie / reactie)
  • Instagram: Wordt niet gebruikt
  • Twitter: Wordt actief gebruikt (up-to-date profiel en actie / reactie)
In onderstaande diagrammen kun je zien hoe de antwoorden zijn verdeeld over bedrijven van vergelijkbare omvang.

Facebook

Instagram

Twitter

Reviewsites

We vergeleken jouw antwoorden met andere bedrijven in de sector: camping, vakantiepark etc. Op de vraag hoe belangrijk je reviewsites vindt voor het succes van jouw bedrijf, antwoordde je: Onbelangrijk. In onderstaande grafiek kun je zien hoe de scores zijn verdeeld over jouw sector.

Benchmark Internationale Gast


Items in de scan Wat je hebt geantwoord Jouw score Mogelijke scores Gemiddelde score in camping, vakantiepark etc
Is de website (deels) vertaald? Alleen naar het Engels 1 0 t/m 2 0.6
Is andere informatie (praktische informatie, folders, arrangementen etc) vertaald? Alleen naar het Engels 1 0 t/m 2 0.6
In hoeverre zijn je medewerkers in staat de internationele gast te woord te staan in het Engels? (nagenoeg) alle medewerkers kunnen de gasten in het Engels toespreken 1 0 of 1 0.7
In hoeverre zijn je medewerkers in staat de internationale gast te woord te staan in het Duits? (nagenoeg) alle medewerkers kunnen de gasten in het Duits toespreken 1 0 of 1 0.7
Worden je medewerkers getraind in het uitleg geven over uw producten of diensten in het Engels of het Duits? Nee, de medewerkers worden niet getraind op talen 0 0 of 1 0.1
Heb je inzicht in de herkomst van uw internationale gasten? Ja, ik verdiep me in de herkomst van de internationale gasten 2 0 t/m 2 1.2
Totaal score 6 9 3.9
We vergeleken je antwoorden met andere bedrijven in de sector camping, vakantiepark etc. Je scoorde in totaal 6 van de 9 te behalen punten. De gemiddelde score van camping, vakantiepark etc is 3.9. In onderstaande grafiek en tabel kun je zien hoe de scores zijn verdeeld over jouw sector.

Cultuur van de internationale gast

We hebben je gevraagd of je voldoende weet van de cultuur van jouw internationale gasten. Je antwoordde hierbij als volgt:
Cultuur van... Wat je hebt geantwoord
Duitse gasten Ja
Vlaamse gasten Ja
Engelse gasten Ja
Amerikaanse gasten Enigzins
Aziatische gasten Nee
In onderstaande grafiek kun je aflezen hoe 330 collega-ondernemers in de sector Recreatie en Toerisme hun kennis over de cultuur van de internationale gasten inschatten. Het diamantje staat voor het antwoord dat jij gegeven hebt:

Benchmark gastvrijheid en gastheerschap


Duurzaamheid

We vroegen je naar de duurzaamheid van je bedrijfsvoering. We lichten er twee aspecten uit: energiebesparing en duurzame energie. Het blijkt dat de aandacht voor energiebesparing en duurzame energie van Friese recreatieve ondernemers niet afhankelijk is van de primaire sector, de regio, of de omvang van het bedrijf. In onderstaande grafiek kun je zien hoe de 330 ondervraagde ondernemers op deze vragen antwoordden. Het diamantje staat voor het antwoord dat jij gegeven hebt:
Ook vroegen wij je of je de duurzaamheid van je bedrijfsvoering zichtbaar maakt voor jouw gasten. Ook hier blijkt dat de antwoorden van de ondernemers niet verschillen naar sector, omvang of regio van het bedrijf.
 
Jij antwoordde: Zichtbaar. In onderstaande grafiek kunt je aflezen wat de andere 330 ondernemers op deze vraag hebben geantwoord.

Zichtbare duurzaamheid

Culturele Hoofdstad

Als eerste hebben wij je gevraagd of je meerwaarde ziet in Culturele Hoofdstad voor jouw bedrijf. Je antwoord was: Misschien.

Of bedrijven meerwaarde zien in Culturele Hoofdstad hangt af van de regio waarin het bedrijf gevestigd is en de primaire sector van het bedrijf. In onderstaande grafieken kun je de antwoorden van de andere ondernemers in jouw sector en in jouw regio aflezen.
Omdat je 'Misschien' hebt geantwoord op de vraag of je meerwaarde ziet in Culturele hoofdstad, hebben wij je vragen gesteld over hoe je bezig bent met de voorbereidingen. In onderstaande tabel kun je zien of je ‘ja’ of ‘nee’ hebt geantwoord en hoeveel procent van de ondernemers in de sector camping, vakantiepark etc hierop ‘ja’ hebben geantwoord.
De vraag in de vragenlijst Jouw antwoord % van de ondernemers in sector: camping, vakantiepark etc die 'ja antwoordden.
Heb je een plan voor hoe je jouw (internationale) gast in 2018 kunt informeren over het programma van Culturele Hoofdstad? Ja 44.1
Heb je een plan voor hoe je jouw (internationale) gast in 2018 kunt informeren over praktische zaken? Nee 27.1
Ben je aangesloten bij een lokaal samenwerkingsverband met andere ondernemers voor Culturele Hoofdstad? Nee 35.6
Als laatste vroegen wij je of uitingen van Culturele Hoofdstad zichtbaar zijn binnen jouw bedrijf. Jouw antwoord was Ja, goed zichtbaar. In onderstaande grafiek kun je zien wat andere ondernemers in de toeristische sector hierop hebben geantwoord.

Zichtbaarheid Culturele Hoofdstad