Ponci Ltd


Benchmark Recreatie en Toerisme Fryslân

Bedrijfsnaam Ponci Ltd
Contactpersoon Puk Meijer
Adres Nikkiring 141d
5418ON DAARLERVEEN
Email adres escherms@gmail.com
Web adres https://rackham.com
Telefoon 0123-456789 / 06-12345678
Gemeente Littenseradeel
Bezocht door Jonathan de Heer-Broeckx
Kenmerk Op jouw bedrijf van toepassing Bedrijven met dit kenmerk
Primaire sector overig 61
Regio noordwest, excl. Leeuwarden 64
Omvang 11 t/m 20 fte flexibel personeel 53
Doelgroep Toeristische gasten 118
Internationale Gasten Nee 54

Benchmark online marketing


We vergeleken jouw antwoorden met andere bedrijven in de sector overig. Je scoorde in totaal 9 van de 16 te behalen punten. De gemiddelde score van overig is 7.1. In onderstaande grafiek en tabel kun je zien hoe de scores zijn verdeeld over jouw sector.

Om te zien hoeveel collega's een antwoord hebben gegeven kun je met de muis over de grafiek heen bewegen.
Wat we onderzoeken Wat je hebt geantwoord Jouw score Score schaal Gemiddelde score in primaire sector: overig
Is er een online marketingplan? Ja, een concreet, uitgewerkt online marketingplan 2 0 t/m 2 0.5
Wordt Google analytics gebruikt? Ja 1 0 t/m 1 0.3
Worden nog andere methoden ingezet om het doelbereik van online marketing te volgen? Nee 0 0 t/m 1 0.2
Is er een eigen website van uw bedrijf? Ja 1 0 t/m 1 1.0
Kunnen gasten online reserveren via de eigen website? Nee 0 0 t/m 1 0.4
Worden foto's, filmpjes en teksten regelmatig ververst? Nee 0 0 t/m 1 0.7
Wordt Adwords o.i.d. gebruikt om de vindbaarheid te optimaliseren? Ja 1 0 t/m 1 0.2
Kunnen gasten (ook) op een andere manier online reserveren? Ja 1 0 t/m 1 0.3
Is jouw bedrijf opgenomen in Google Maps en geclaimd? Ja, en ik heb de pagina geclaimd 2 0 t/m 2 1.3
Is de website responsive? Nee 0 0 t/m 1 0.8
Weet je wat jouw score is op reviewsites? Ja, ongeveer 1 0 t/m 1 0.5
Vraag je je gasten om reviews? Nee 0 0 t/m 1 0.3
Bespreek je reviews/social media structureel met je personeel? Nee 0 0 t/m 1 0.1
Bespreek je reviews/social media incidenteel met je personeel? Nee 0 0 t/m 1 0.5
Totaal score: 9 0 t/m 16 7.1

Technisch onderhoud van de website

We vergeleken jouw antwoorden met andere bedrijven met de omvang: 11 t/m 20 fte flexibel personeel. Op de vraag wie de technische kant van jouw website onderhoudt, antwoordde je: Een bedrijf. In onderstaand diagram kun je zien hoe de antwoorden zijn verdeeld over bedrijven van vergelijkbare omvang.

Technisch onderhoud

Social media

We vergeleken jouw antwoorden met andere bedrijven met de omvang: 11 t/m 20 fte flexibel personeel. Op de vraag hoe je gebruik maakt van social media, antwoordde je:
  • Facebook: Wordt actief gebruikt (up-to-date profiel en actie / reactie)
  • Instagram: Wordt actief gebruikt (up-to-date profiel en actie / reactie)
  • Twitter: Wordt actief gebruikt (up-to-date profiel en actie / reactie)
In onderstaande diagrammen kun je zien hoe de antwoorden zijn verdeeld over bedrijven van vergelijkbare omvang.

Facebook

Instagram

Twitter

Reviewsites

We vergeleken jouw antwoorden met andere bedrijven in de sector: overig. Op de vraag hoe belangrijk je reviewsites vindt voor het succes van jouw bedrijf, antwoordde je: Onbelangrijk. In onderstaande grafiek kun je zien hoe de scores zijn verdeeld over jouw sector.

Benchmark gastvrijheid en gastheerschap


Duurzaamheid

We vroegen je naar de duurzaamheid van je bedrijfsvoering. We lichten er twee aspecten uit: energiebesparing en duurzame energie. Het blijkt dat de aandacht voor energiebesparing en duurzame energie van Friese recreatieve ondernemers niet afhankelijk is van de primaire sector, de regio, of de omvang van het bedrijf. In onderstaande grafiek kun je zien hoe de 330 ondervraagde ondernemers op deze vragen antwoordden. Het diamantje staat voor het antwoord dat jij gegeven hebt:
Ook vroegen wij je of je de duurzaamheid van je bedrijfsvoering zichtbaar maakt voor jouw gasten. Ook hier blijkt dat de antwoorden van de ondernemers niet verschillen naar sector, omvang of regio van het bedrijf.
 
Jij antwoordde: Zichtbaar. In onderstaande grafiek kunt je aflezen wat de andere 330 ondernemers op deze vraag hebben geantwoord.

Zichtbare duurzaamheid

Culturele Hoofdstad

Als eerste hebben wij je gevraagd of je meerwaarde ziet in Culturele Hoofdstad voor jouw bedrijf. Je antwoord was: Ja.

Of bedrijven meerwaarde zien in Culturele Hoofdstad hangt af van de regio waarin het bedrijf gevestigd is en de primaire sector van het bedrijf. In onderstaande grafieken kun je de antwoorden van de andere ondernemers in jouw sector en in jouw regio aflezen.
Omdat je 'Ja' hebt geantwoord op de vraag of je meerwaarde ziet in Culturele hoofdstad, hebben wij je vragen gesteld over hoe je bezig bent met de voorbereidingen. In onderstaande tabel kun je zien of je ‘ja’ of ‘nee’ hebt geantwoord en hoeveel procent van de ondernemers in de sector overig hierop ‘ja’ hebben geantwoord.
De vraag in de vragenlijst Jouw antwoord % van de ondernemers in sector: overig die 'ja antwoordden.
Heb je een plan voor hoe je jouw (internationale) gast in 2018 kunt informeren over het programma van Culturele Hoofdstad? Nee 47.5
Heb je een plan voor hoe je jouw (internationale) gast in 2018 kunt informeren over praktische zaken? Nee 24.6
Ben je aangesloten bij een lokaal samenwerkingsverband met andere ondernemers voor Culturele Hoofdstad? Nee 47.5
Als laatste vroegen wij je of uitingen van Culturele Hoofdstad zichtbaar zijn binnen jouw bedrijf. Jouw antwoord was Nee, nog niet, maar dat is de ondernemer wel van plan. In onderstaande grafiek kun je zien wat andere ondernemers in de toeristische sector hierop hebben geantwoord.

Zichtbaarheid Culturele Hoofdstad